In de Omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Drimmelen voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt wat er wel en niet kan in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld 18 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Hooge Zwaluwe

Hooge Zwaluwe telt ongeveer 1.700 inwoners. Het historische dorpslint (dijklint) waarlangs Hooge Zwaluwe is ontstaan is in de ruimtelijke structuur van het dorp nog steeds goed herkenbaar. Hooge Zwaluwe is vooral een woonkern. Het dorp biedt een gevarieerd woon- en leefklimaat. Het merendeel van de woningen betreft grondgebonden eengezinswoningen, maar ook komen woonvormen voor specifieke doelgroepen voor.

Thema's
Ambities
Waarden

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Hooge Zwaluwe

Hooge Zwaluwe telt ongeveer 1.700 inwoners. Het historische dorpslint (dijklint) waarlangs Hooge Zwaluwe is ontstaan is in de ruimtelijke structuur van het dorp nog steeds goed herkenbaar. Hooge Zwaluwe is vooral een woonkern. Het dorp biedt een gevarieerd woon- en leefklimaat. Het merendeel van de woningen betreft grondgebonden eengezinswoningen, maar ook komen woonvormen voor specifieke doelgroepen voor.

Hover me