In de Omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Drimmelen voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt wat er wel en niet kan in onze verschillende gebieden. De huidige status van deze website is definitief (vastgesteld 18 november 2021).

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Samen bouwen aan de gezonde toekomst

Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg zijn trotse dorpen waarin iedereen meedoet, verantwoordelijkheid neemt en ook krijgt. Het dorp is een plek waar iedereen welkom is en waar we elkaar versterken ondanks herkomst of achtergrond. Wij noemen dat samen bouwen aan de toekomst. Uiteraard horen hier ook de inwoners van het buitengebied en onze buurtschappen bij. Inwoners hebben een sleutelrol in het creëren van een mooie, inclusieve en leefbare omgeving. Daarom koesteren wij het Drimmelense ‘ons kent ons’ gevoel. Wanneer mensen uit de wijk samen met elkaar optrekken ontstaan er waardevolle verbindingen. Bewoners weten zelf goed wat er in de buurt speelt en kunnen hierdoor middels bewonersinitiatieven maatwerk leveren in (acute) situaties. Dit draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. Onze inwoners zijn tevreden over het leefklimaat in Drimmelen en beoordelen dit dan ook met een 8.